راز های تریدر های موفق

قیمت اصلی : ۱۰ میلیون تومان

قیمت جشنواره: ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

۱۷۴

ظرفیت باقی مانده

جهت ثبت نام در دوره، مبلغ دوره (۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان) را به شماره کارت زیر واریز کنید و فیش آن را به تلگرام شماره 09005000571 ارسال کنید.

شماره کارت:

6221-0612-2540-5382